Μεταλλικά Διαχωριστικά σε γραφεία στην Αθήνα

Μεταλλικά Διαχωριστικά σε συνεργασία με την αρχιτέκτων Έλενα Σταυροπούλου.