Μεταλλικά έπιπλα στο κτίριο του Σεράφειο

Μεταλλικά έπιπλα, γραφεία, βιβλιοθήκες & χωρίσματα σε συνεργασία με την αρχιτέκτων Έλενα Σταυροπούλου