Νέα

Βήματα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον

Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον

Η Europa, στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των τελικών καταναλωτών, συγκέντρωσε τα κύρια βήματα που χρειάζονται για την ομαλή ένταξη των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον». Το ύψος της σχετικής επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως και 70% του συνολικού κόστους.

Παρακάτω αποτυπώνονται συνοπτικά οι απαιτούμενες ενέργειες. Πιο συγκεκριμένα:

 • Επίσκεψη σε τράπεζα που συμμετέχει στο πρόγραμμα για έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας.
 • Εύρεση Ενεργειακού Επιθεωρητή και επιλογή παρεμβάσεων. Η έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα βασίζεται στο ότι οι παρεμβάσεις θα αλλάξουν την ενεργειακή βαθμίδα του χώρου.
 • Αναλυτικές προσφορές από κατασκευαστές αλουμινίου ή συνεργεία. Θα πρέπει να περιέχουν όλες τις παρεμβάσεις.
 • Έκδοση αρχικού ενεργειακού πιστοποιητικού από Ενεργειακό Επιθεωρητή.
 • Κατάθεση φακέλου στην τράπεζα και προέγκριση.
 • Περιθώριο 4 μηνών για κατάληξη οριστικών προσφορών.
 • Υπογραφή σύμβασης.
 • Εκταμίευση προκαταβολής.
 • Ολοκλήρωση εργασιών εντός 3 μηνών.
 • Δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.
 • Κατάθεση παραστατικών και εγγράφων στην τράπεζα.
 • Εκταμίευση εξόφλησης δαπανών.